Trawnik

,,Trawnik” to bardzo skuteczny, granulowany nawóz mineralny o łatwo przyswajalnych składnikach pokarmowych. Znacznie poprawia gruzełkowatą strukturę gleby i umożliwia lepsze wykorzystanie składników mineralnych.Dostępny w opakowaniach: 2kg, 5kg, 10kg, 20kg
Skład chemiczny

12,0% (N) azotu amonowego

5,5%  (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

5,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie

10,5% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie

3,5%  (MgO) tlenku magnezu całkowitego

11,5% (S) siarki całkowitej

Właściwości
  • dzięki swoim właściwościom zapewnia bujny porost traw
  • zawarte w nim składniki pokarmowe są łatwo przyswajalne przez rośliny
  • forma granulek ułatwia równomierny siew
Dawkowanie i sposób nawożenia

Określone w dalszej części dawkowanie zostało wyliczone na podstawie średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Nowy trawnik:

Na 14 dni przed planowanym siewem trawy nawóz w ilości 5-6 kg/100m2 należy dokładnie wymieszać z glebą. Następnie sięgamy po niego dopiero po pierwszym oraz drugim koszeniu w ilości 2-4 kg/100m2.

Trawniki wieloletnie:

W tym przypadku trawa powinna być nawożona w ilości 3-5 kg/100m2, z częstotliwością 3 do 5 razy w okresie od marca do września.

Pod koniec września należy ostatni raz zasilić trawę nawozem o odpowiedniej proporcji NPK (o niskiej zawartości N do 5%), aby zwiększyć odporność roślin na mróz. Do tego polecamy stosowanie nawozu „Jesiennego” z serii „Słoneczne Ogrody”. Należy zastosować dawkę 3–4 kg/100m2, unikając nawożenia na mokrą trawę oraz obficie podlewając ją wodą po nawożeniu.
Nawóz "Jesienny" można nabyć w opakowaniach 5 kg i 10kg.

Środki ostrożności i warunki BHP

Nawóz należy wysiewać w rękawicach ochronnych. W razie konieczności należy zabezpieczyć także drogi oddechowe i oczy. W przypadku podrażnienia skóry i oczu należy je przemyć dużą ilością wody. W przypadku spożycia zasięgnąć porady lekarza.

Produkt w oryginalnym opakowaniu, przechowywany w suchym miejscu nie traci swoich właściwości.