Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszej oferty, zapraszamy do kontaktu.

LUVENA S.A.
62-030 Luboń
ul. Romana Maya 1
tel. (61) 8900202,
fax (61) 8900400
e-mail: nawozy@luvena.pl

LUVENA Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniom nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.