Siarczan amonu
Siarczan amonu to nawóz mineralny, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Posiada azot w formie amonowej, która nie jest wymywana w głąb profilu glebowego. Dzięki temu azot jest dłużej dostępny dla roślin.  

Dostępny w opakowaniach: 2kg, 5kg
Skład chemiczny
20,0 % (N)                azotu amonowego
Właściwości
 • Interwencyjne źródło azotu
 • Zawiera azot w  formie bezpośrednio pobieranej przez rośliny
 • Łatwy do równomiernego rozsiewania
Dawkowanie i sposób nawożenia
Nawóz przeznaczony jest dla różnych grup roślin ogrodniczych. Można go stosować przedsiewnie, jako nawóz startowy, dokładnie mieszając z glebą do głębokości 10 – 15 cm, a także w trakcie wegetacji – podsypując pod roślinami i dokładnie mieszając z glebą. Jest nawozem interwencyjnym, który w przypadku objawów niedoboru azotu uzupełnia jego braki w roślinie. Zalecane dawki nawozu zostały określone w oparciu o średnią zasobność gleby w składniki pokarmowe i dla poszczególnych grup roślin wynoszą (1 garść – około 50g):
 • warzywa 20-40 g nawozu na 1m2
 • rośliny ozdobne 20 -25 g nawozu na 1m2
 • byliny 20 -30 g nawozu na 1m2
 • krzewy ozdobne 20 – 40 g nawozu na 1m2
 • borówka 30 – 45 g nawozu na 1m2 (w trzech dawkach co 2 tygodnie)
 • trawnik 15 -20 g nawozu na 1m2.
Na glebach o pH poniżej 6 zaleca się stosowanie nawozu w 2 – 3 dawkach. Nawóz można stosować również na jesień.
Środki ostrożności i warunki BHP
 • chronić przed dziećmi
 • nie wdychać pyłu
 • zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza
 • zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody
 • nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
 • w  razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę
 • w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.