Wapniowo-Magnezowy

"Nawóz wapniowo-magnezowy" przeznaczony jest do stosowania na gleby organiczne i mineralne o odczynie bardzo kwaśnym, kwaśnym i obojętnym. Można go stosować we wszystkich uprawach roślin polowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych.

Zalecamy jego stosowanie szczególnie na gleby o niskiej zawartości magnezu. Należy go stosować przedsiewnie i równomiernie na całej powierzchni, a po wysiewie dobrze wymieszać z glebą. Na trwałych użytkach zielonych nawóz należy stosować zgodnie z zasadami wapnowania tych użytków.Dostępny w opakowaniach: 5kg
Skład chemiczny
  • 27 CaO - 16 MgO
  • Decyzja MRIRW nr 206b/14 i nr 206a/13
Właściwości
  • zaspokaja zapotrzebowanie roślin na magnez i wapń
  • zawarte w nim składniki pokarmowe są z łatwością przyswajane przez rośliny
  • forma granulek ułatwia równomierny siew
Dawkowanie i sposób nawożenia

W zależności od zawartości w glebie przyswajalnego magnezu dawki nawozu wynoszą od 1,5 do 3,5 kg/100m2.

Na stanowiskach słabszych zalecane jest nawożenie co roku w dawkach 1,5 do 2,5 kg /100m2 (można stosować w mieszankach z innymi nawozami).

Na glebach średnich i ciężkich, umiarkowanie zasobnych w magnez, w przypadku roślin szczególnie wymagających, dobre efekty można uzyskać stosując nawóz w jednorazowej dawce 2,0 do 3,5 kg/100 m2.

Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.

Nawóz jest dostępny w opakowaniu 5 kg.