Rododendron, azalia, wrzos

,,Rododendron, azalia, wrzos” to bardzo skuteczny, granulowany nawóz mineralny, o niskiej zawartości chloru. Składniki pokarmowe zawarte w nawozie są dobrane w odpowiedniej ilości i formie dla potrzeb roślin uprawianych na glebach o odczynie lekkokwaśnym. Szczególnie polecany do nawożenia wszystkich gatunków rododendronów i azalii oraz roślin wrzosowatych.

Nawóz zapewnia bujny wzrost i rozwój, obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów.Dostępny w opakowaniach: 2kg
Skład chemiczny

5,5 % azotu amonowego (N)

8,5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych

5% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie

4% pięciotlenku fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w wodzie

11,5% tlenku potasu (K2O) rozpuszczalnego w wodzie

4,0 % tlenku magnezu (MgO) całkowitego

12,0 % siarki (S) całkowitej

Właściwości
  • posiada niską zawartość chloru
  • powoduje utrzymanie kwaśnego odczynu gleby
  • zawarte w nim składniki pokarmowe są z łątwością przyswajane przez rośliny
  • forma granulek ułatwia równomierny siew
Dawkowanie i sposób nawożenia

Określone w dalszej części dawkowanie zostało wyliczone na podstawie średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Przed sadzeniem należy zastosować dawkę około 40g nawozu na jedną roślinę, dokładnie mieszając go z podłożem (1 garść – około 50g).

W pierwszym roku po posadzeniu należy stosować nawóz w ilości 20g/szt. dwukrotnie - na początku kwietnia i na końcu czerwca.

W dalszych latach uprawy należy zastosować nawóz w ilości 40g/szt. dwukrotnie - na początku kwietnia i na końcu czerwca.

Nawóz należy równomiernie rozsypać w promieniu korony krzewu i lekko wymieszać z podłożem.

Przechowywanie

Produkt w oryginalnym opakowaniu, przechowywany w suchym miejscu nie traci swoich właściwości.

Środki ostrożności i warunki BHP

Nawóz należy wysiewać w rękawicach ochronnych. W razie konieczności należy zabezpieczyć także drogi oddechowe i oczy. W przypadku podrażnienia skóry i oczu należy je przemyć dużą ilością wody. W przypadku spożycia zasięgnąć porady lekarza.