Nawóz ekologiczny 0-8-18

Nawóz produkowany jest bez obróbki chemicznej, jedynie z naturalnych kopalin. Również proces granulacji prowadzony jest w sposób naturalny. Dzięki temu nie istnieje zagrożenie eutrofizacji wód podskórnych i zbiorników wodnych. Z uwagi na obojętne pH stosowanie tego nawozu nie prowadzi do zakwaszania gleb, jak w przypadku klasycznych nawozów sztucznych.Dostępny w opakowaniach: 5kg, 25kg
Skład chemiczny

8,0% - (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO W KWASACH MINERALNYCH
4,5% - (P2O5) PIĘCIOTLENKU FOSFORU ROZPUSZCZALNEGO W 2% ROZTWORZE KWASU MRÓWKOWEGO
18,0% - (K2O) TLENKU POTASU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
8,0% - (MgO) TLENKU MAGNEZU ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE
12,0% - (S) SIARKI CAŁKOWITEJ

Przeznaczenie

Nawóz przeznaczony dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi, choć z powodzeniem może być stosowany w ogródkach działkowych i przydomowych.
Relacja K2O/P2O5 wynosząca 2,25 sprawia, że nawóz można stosować pod wszystkie rośliny uprawne.
Szczególnie dużą efektywność fosforu z nawozu można uzyskać na glebach o odczynie lekko kwaśnym i kwaśnym.
Ze względu na długi okres uwalniania składników nawozowych produkt może być polecany na plantacjach wieloletnich oraz w systemach nawożenia, których celem jest trwała poprawa żyzności gleby metodami ekologicznymi.
Obecność magnezu zwiększa efektywność wykorzystania azotu z nawozów organicznych i gleby oraz zapobiega niedoborom magnezu w roślinach, zwłaszcza na glebach lekkich, z natury ubogich w ten składnik.

Właściwości
  • Nawóz niepoddany obróbce chemicznej
  • Łatwy do równomiernego rozsiewania
  • Posiadamy świadectwo przydatności do stosowania  w rolnictwie ekologicznym nrr NE/125/2010

Świadectwo Nawóz Ekologiczny 0-8-18

 

Stosowanie

Nawóz przeznaczony dla odbiorców produkujących żywność metodami ekologicznymi, choć z powodzeniem może być stosowany w ogródkach działkowych i przydomowych.
Relacja K2O/P2O5 wynosząca 2,25 sprawia, że nawóz można stosować pod wszystkie rośliny uprawne.
Szczególnie dużą efektywność fosforu z nawozu można uzyskać na glebach o odczynie lekko kwaśnym i kwaśnym.
Ze względu na długi okres uwalniania składników nawozowych produkt może być polecany na plantacjach wieloletnich oraz w systemach nawożenia, których celem jest trwała poprawa żyzności gleby metodami ekologicznymi.
Obecność magnezu zwiększa efektywność wykorzystania azotu z nawozów organicznych i gleby oraz zapobiega niedoborom magnezu w roślinach, zwłaszcza na glebach lekkich, z natury ubogich w ten składnik.

Dawkowanie i sposób nawożenia

Nawóz najlepiej stosować przedsiewnie lub przed sadzeniem roślin. Po zastosowaniu zaleca się wymieszać go z glebą. Przy stosowaniu pogłównym należy rozsiać nawóz wokół rośliny i wymieszać z glebą. Nawóz można stosować zarówno jesienią jak i wiosną.
Dawki nawozu powinny być ustalane na podstawie zasobności gleby i potrzeb pokarmowych uprawianych roślin.

ROŚLINYDAWKA W KG/100 m2
Niska zasobność glebŚrednia zasobność glebWysoka zasobność gleb
Warzywa w uprawie polowej*4,03,02,5
Drzewa i krzewy4,03,02,5
Ziemniak (na oborniku)4,03,02,5
Truskawka4,03,02,5
Strączkowe na ziarno4,03,02,5
Przechowywanie

Przechowywać w opakowaniach jednostkowych zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
Worki można układać w stosy złożone najwyżej z 14 warstw przedzielonych przekładkami kartonowymi.

Okres przydatności do stosowania
Produkt w oryginalnym opakowaniu, w warunkach suchych, nie traci własności nawozowych.
Środki ostrożności i warunki BHP

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć duża ilością wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zbiegnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.