Kwietnik

 ,,Kwietnik” to bardzo skuteczny, granulowany nawóz mineralny o łatwo przyswajalnych składnikach pokarmowych. Szczególnie polecany do kwiatów jedno-, dwu- i wieloletnich, bylin, roślin cebulowych oraz krzewów ozdobnych.

Nawóz ten powoduje efektowne rozrastanie, obfite kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów. Ponadto poprawia gruzełkowatą strukturę gleby, pozwalając lepiej wykorzystać składniki mineralne.Dostępny w opakowaniach: 2kg
Skład chemiczny

9,0% (N) azotu amonowego

6,0% - (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie

5,0% (P2O5) pięciotlenku fosforu rozpuszczalnego w wodzie

11,0% (K2O) tlenku potasu rozpuszczalnego w wodzie

5,5% (MgO) tlenku magnezu całkowitego

12,0% (S) siarki całkowitej

Właściwości
  • posiada niską zawartość chloru
  • powoduje intensywne wybarwienie kwiatów
  • zawarte w nim składniki pokarmowe są z łatwością przyswajane przez rośliny
  • forma granulek ułatwia równomierny siew
Dawkowanie i sposób nawożenia

Określone w dalszej części dawkowanie zostało wyliczone na podstawie średniej zasobności gleby w składniki pokarmowe.

Przed siewem lub sadzeniem należy zastosować dawkę 30 g/m2 (1 kg nawozu starcza na 30m2 ).

Pogłównie od kwietnia do września należy zastosować dawkę 30g/m2 co 20 –30 dni.

Przy pojedynczych nasadzeniach, w zależności od wielkości roślin należy zastosować dawkę 2,5 – 5g (1/2 – 1 łyżeczka od herbaty) nawozu na jedną sztukę.

Nawóz należy rozsiać równomiernie, w miarę możliwości wymieszać z podłożem, a następnie obficie podlać wodą.

Przechowywanie

Produkt w oryginalnym opakowaniu, przechowywany w suchym miejscu nie traci swoich właściwości.

Środki ostrożności i warunki BHP

Nawóz należy wysiewać w rękawicach ochronnych. W razie konieczności należy zabezpieczyć także drogi oddechowe i oczy. W przypadku podrażnienia skóry i oczu należy je przemyć dużą ilością wody. W przypadku spożycia zasięgnąć porady lekarza.